ORDNINGSVAKT "Du är bara sur för att du inte kom in på polishögskolan!"

1Okt/120

beredskapspolis

beredskapspolis

Beredskapspolisen blev inte mycket mer än en outnyttjad resurs, trots god ambitionsnivå.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ännu inga kommentarer


Kommentera

Inga trackbacks ännu.