För bara tre år sedan som spelberoende att klassas som en riktig sjukdom och från att detta hänt har man kommit en bra bit i forskningen för att hitta olika vägar till att bota spelberoende – nu har man också hittat en helt ny modell som forskarna tror är pusselbiten som saknats i kampen mot spelberoendet i Sverige.

dudeGoesOhNoes ångest stressNätcasinon, mobilcasinon och fysiska casinon är något som får allt fler svenskar att fastna i spelberoenden, men få söker hjälp för sina spelproblem. Det är något som man på Uppsala universitet har försökt hitta en lösning på genom att erbjuda städ direkt på vanlig vårdcentral istället för att hänvisa patienterna till olika beroendecentrum. I en pilotstudie i form av frågeformulär som genomförts på tre olika vårdcentraler i Mellansverige har man också utbildat ordinarie vårdpersonal i spelberoende och låtit dem hålla i frågorna. Genom frågeformuläret läser man sedan av vem som löper förhöjd risk för spelmissbruk och behandlar sedan detta med uppföljningssamtal när resultaten av frågorna analyserats. Till tidningen UNT säger studiens initiativtagare Christina Nehlin att syftet med dessa samtal är att göra mer än bara hänvisa personen vidare till nästa instans och resultatet av studien upptäckte att 32 av totalt 537 patienter som testats med frågeformuläret ansågs vara i högriskzonen för spelmissbruk – något som tyder på att vårdcentraler kan vara en bra första plats att genomföra dessa tester på för att råda bot på spelmissbruk innan de blommar ut ordentligt. Negativt för undersökningen var dock att endast sex personer av dessa 34 kom till återbesöken och därför ska man nu modifiera studien en aning och utvidga den för att få ett mer konkret resultat.

Kort om spelberoende

  • Beroendesjukdom – spelberoende blev klassat som en beroendesjukdom för tre år sedan och är idag har spelmissbrukare rätt till samma vård som alkohol- och narkotikamissbrukare, skriver Kollega.
  • Abstinens – precis som med rökning och narkotika kan spelmissbrukare lida av abstinens.
  • 20 miljarder i Sverige – svenskarna förlorar på casino för hela 20 miljarder varje år enligt statistik som presenteras av Sveriges Radio.
  • Två procent av svenskarna har ett problematiskt spelande.
  • 10 procent av män mellan 18 till 24 år visar tecken på spelmissbruk.